Pentru a continua navigarea pe site, trebuie sa confirmi ca ai peste 18 ani


Directiva Consiliului CE 2001/37/CEE

Tutunul Dauneaza grav sanatatii

TCG

TERMENE SI CONDITII GENERALE EL UNICO

EVENIMENT: HABANOS NIGHT

ORGANIZATOR: EL UNICO PARADIS SRL

LOCAŢIE: RESTAURANT GUAVA, STRADA NAVIGATORILOR, BUCURESTI

DATA: 20.10.2022

 

 

 

 1. DISPOZIŢII GENERALE

 

1.1 Termenele și Condițiile Generale (în continuare TCG) se aplică cu privire la organizarea și desfășurarea evenimentului (în continuare Evenimentul), organizat de către societatea SC EL UNICO PARADIS S.R.L., având CUI RO13915420, și fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/407/2001 (în continuare Organizatorul) și conțin prevederile pe care fiecare participant al evenimentului se obligă să le respecte.

1.2 Prin cumpărarea unui bilet sau prin participarea la Eveniment, Participantul declară că a citit, a înțeles și se obligă să respecte TCG care includ totodată și Politica de confidențialitate și Politica de Cookies.

1.3 Termenele și Condițiile Generale sunt valabile pe perioadă nedeterminată. Participanții convin că  organizatorul are dreptul de a modifica unilateral prezentele TCG, fără notificare prealabilă către aceștia. Dacă TCG se modifică, respectivele modificări produc efecte imediat după publicarea pe Site. Organizatorul precizează că TCG pot fi modificate după cumpărarea Biletului, chiar și imediat înainte de Eveniment.

1.4 Organizatorul recomandă Participanților să monitorizeze eventualele modificările ale prezentelor TCG.

 

 1. DEFINIŢII

2.1 Pe parcursul folosirii lor în prezentul document, termenele definite au semnificația convenită în această secțiune, cu excepția cazului în care sunt altfel definite în cuprinsul prezentului document:

 1. a) Bilet: un certificat emis în orice formă (pe suport hârtie sau în formă electronică), bilet  standard sau invitație prin care se atestă dreptul la o Brățară la Evenimentul organizat El Unico. Biletele sunt nenominale sau nominale și au un număr unic de identificare. Prin achiziționarea Biletelor, cumpărătorii se obligă să respecte aceste Termene și Condiții Generale, procedurile de înregistrare a Biletelor achiziționate, regulile de check-in și acces la Eveniment, precum și, în general, orice alte reguli de participare la acesta care îi sunt aduse la cunoștință prin diverse mijloace, inclusiv direct prin intermediul Site-ului. Achiziția Biletelor/ Brățărilor din alte zone decât cele autorizate de Organizatorul Evenimentului este interzisă și duce la restricționarea accesului la respectivul Eveniment.
 2. b) Brățară: un certificat aplicat de Organizatorul la validarea unui Bilet, ce oferă drepturi identice cu cele incluse în Bilet și – cu condiția să fie securizat conform secțiunii 3 de mai jos – certifică exclusiv faptul că purtătorul său are dreptul de a vizita Evenimentul respectiv; – un instrument special de plată în cadrul Evenimentului.
 3. c) Cumpărătorul Biletului: persoana care cumpără Biletul la Eveniment.
 4. d) Durata Evenimentului: durata oricărui Eveniment care va corespunde cu perioada de timp dintre începutul și sfârșitul Evenimentului. Începutul Evenimentului  va corespunde cu începutul valabilității biletelor la acel Eveniment  ce autorizează prima intrare la respectivul Eveniment. Sfârșitul unui Eveniment va corespunde cu încheierea valabilității Biletului prin care se autorizează cea mai lungă ședere la respectivul Eveniment.  Organizatorul își rezervă dreptul de a organiza programe sau a presta Servicii pe Durata Evenimentului.
 5. e) Eveniment – Evenimentul Habanos Night, alcătuit din totalitatea programelor de arte ale spectacolului – muzică, divertisment și cultură – și alte Servicii gratuite sau cu plată oferite de Organizator într-o anumită perioadă de timp și într-o anumită zonă stabilită de Organizator.
 6. f) Organizatorul – SC EL UNICO PARADIS S.R.L., o societate de naționalitate română, cu sediul în Municipiul București, sos. Oltenitei 218, Județ Ilfov, număr de ordine în Registrul Comerțului J23/407/2001, cod unic de înregistrare RO13915420.
 7. g) Partener Contractual: un operator economic sau altă persoană fizică/juridică ce desfășoară activități comerciale independente la un anumit Eveniment, în baza unei relații contractuale cu Organizatorul.
 8. h) Participanți –toate persoanele care participă la Eveniment, fie că sunt Participanți Autorizați, fie că sunt Participanți Neautorizați.
 9. i) Participanți Autorizați: Cumpărătorul Biletului și Vizitatorul.
 10. j) Participant Neautorizat: persoană fizică care participă la un anumit Eveniment fără a avea dreptul valabil de a intra, inclusiv persoana care obține o Brățară în schimbul unui Bilet dobândit în mod ilegal sau terțul care participă la un anumit Eveniment cu o astfel de brățară.
 11. k) Produs: elementele și drepturile cu valoare pecuniară ce pot fi achiziționate de la Organizator sau alți Parteneri Contractuali în cadrul Evenimentului sau în legătură cu acesta, precum și orice vouchere sau alte mijloace similare ce pot fi oferite în schimbul acestora.
 12. l) Serviciu: orice serviciu pus la dispoziție de Organizator sau Partenerii Contractuali ai acestuia în cadrul Evenimentului sau în legătură cu acesta, fie gratuit, fie cu plată.
 13. m) Site: website-ul El Unico, respectiv www.el-unico.ro
 14. n) TCG – Aceste Termene şi Condiții Generale ce guvernează desfășurarea Evenimentului sunt disponibile pe Site (așa cum este definit mai sus).
 15. o) Terți: persoane fizice și juridice, altele decât Organizatorul, Vizitatorii sau Cumpărătorii Biletelor.
 16. p) Vizitator: persoană fizică având dreptul de a intra și participa la Eveniment.
 17. r) Zona Evenimentului: oricare dintre locațiile unde se desfășoară Evenimentul.

 

III. RELAȚIE JURIDICĂ

 

3.1 Prezentele TCG se vor aplica:

 1. a) participării Vizitatorilor sau Cumpărătorilor Biletelor la oricare din Evenimente;
 2. b) Participanților Neautorizați.

3.2 Prezentele TCG prezintă drepturile și obligațiile ce decurg din participarea la Eveniment și relațiile care se stabilesc între Organizator și Participanți cu ocazia Evenimentului, aceștia din urmă fiind obligați să le respecte, aplicarea TCG ajutând la garantarea siguranței și confortului tuturor.

3.3 Atât prin cumpărarea de bilet, cât și exclusiv prin participarea la Eveniment, Participanții acceptă și sunt de acord cu condițiile Organizatorului de a controla respectarea prezentelor TCG.

3.4 Organizatorul sugerează Participanților să se adreseze echipei de securitate, reprezentanților săi, organizatorilor sau autorităților în cazul în care sesizează nereguli.

3.5 Prezentele TCG vor fi afișate pe site-ul www.el-unico.ro.

3.6 Cumpărătorul Biletului este de acord, prin cumpărarea Biletului, deținătorul Biletului – altul decât Cumpărătorul Biletului – este de acord prin obținerea în mod legal a Biletului, iar Vizitatorul – dacă nu este deja deținător al biletului – este de acord prin primirea Brățării să fie obligat prin prezentele TCG. Cumpărătorul Biletului – iar dacă are loc un transfer ulterior, cedentul ulterior – va avea obligația să informeze Vizitatorul în acest sens în momentul transferării Biletului, și va răspunde pentru orice prejudicii rezultate în urma omiterii informării.

3.7 Participanții Neautorizați nu vor avea niciun fel de drepturi în relația cu Organizatorul, deoarece Organizatorul nu încheie o relație contractuală cu aceștia și nu își asumă obligații față de ei.

 

 1. BILETE ȘI BRĂȚĂRI

 

4.1 Biletele cumpărate sunt trimise ca PDF atașat într-un e-mail pe care fiecare Participant are obligația să îl imprime și să îl aducă cu el la eveniment, sau sa prezinte biletul în format electronic (pe telefon, tableta sau alte dispozitive electronice care permit acest lucru) la efectuarea check-in-ului. Majoritatea clienților primesc biletele PDF în termen de 3-5 minute după ce plata este finalizată cu succes. Dacă biletul dvs. nu a ajuns prin e-mail după 24 de ore de la plasarea comenzii aveți obligația sa contactați platforma de la care ați achiziționat biletul și să soluționați această problemă în maxim 10 zile de la achiziționarea biletului, dar cel târziu cu o zi înainte de începerea Evenimentului. Organizatorul nu este răspunzător în nicio măsură pentru acest gen de situații, iar în lipsa unui bilet valid, nu va putea fi permis accesul în Eveniment.

4.2 Vizitatorii sunt admiși la Eveniment la orele și conform condițiilor specificate de către organizator în prezentul regulament. Prin cumpărarea unui Bilet valid fiecare Participant își asigură dreptul de a participa la Eveniment, cu obligația de a-și cunoaște drepturile și obligațiile din cadrul acestuia.

 

TIPURI DE BILETE

4.3 Participarea la Eveniment se face utilizând Biletele Standard care garantează Participantului Autorizat accesul în cadrul Evenimentului pentru toată perioada desfășurării acestuia

4.4 Participarea la Eveniment se face si utilizând invitații care garantează Participantului Autorizat accesul în cadrul Evenimentului.

Important! Accesul persoanelor sub 18 ani este strict interzisă.

4.5 Cumpărătorul de bilete are obligația de a nu afișa imagini online ale biletelor achiziționate. Un Bilet asigură accesul unei singure persoane la Eveniment.

4.6 Este strict interzis să vindeți sau să cumpărați invitații.

4.7 Biletele asigură accesul unei singure persoane în Eveniment.

4.8 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica lista artiștilor participanți la eveniment, atât anterior cât și pe întreaga durata a evenimentului. Biletele achiziționate pentru participarea la întreaga zi de eveniment, oferă acces cumpărătorului în perimetrul Evenimentului și nu la un anumit spectacol/artist.

4.9 Fiecare locație din perimetrul Evenimentului are o capacitate limitată iar accesul poate fi temporar restricționat pentru a răspunde normelor de siguranță în vigoare.

 

INTERDICȚII

4.10 Este strict interzisă transmiterea sau postarea seriilor unice ale biletelor pe rețele de socializare sau alte website-uri de acest fel (ex. Facebook, OLX, etc).

4.12 Nerespectarea acestor prevederi va atrage anularea invitațiilor/biletelor si interzicerea accesului în eveniment a persoanelor implicate în această operațiune.

4.13 IMPORTANT! Este strict interzisă vânzarea sau cumpărarea invitațiilor și nu este recomandată achiziționarea de bilete decât prin platforma de vânzare bilete autorizate (www.el-unico.ro) sau in magazinele El Unico . ORGANIZATORUL NU POATE GARANTA VALABILITATEA ORICĂROR BILETE CARE NU SUNT ACHIZIȚIONATE PRIN ACEȘTI PARTENERI CONTRACTUALI. ÎN CAZUL ÎN CARE SE DESCOPERĂ ORICE FRAUDĂ CU PRIVIRE LA UN BILET, ORGANIZATORUL ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A ANULA ACEL BILET LA ORICE MOMENT (chiar dacă posesorul unui bilet fraudat a reușit să parcurgă procesul de check-in, edit sau transfer).   Organizatorul își rezervă dreptul de a apela la căile legale pentru sancționarea celor care vor fi găsiți că desfășoară astfel de activități, cât și de a anula invitațiile/biletele respective.

 

 

ALTE SERVICII CONEXE BILETELOR

4.14 Banii de pe Bilete achiziționate pentru acest eveniment nu se returnează, achiziționarea de bilete la spectacole fiind exceptată de la aplicarea dreptului nu se retrage reglementat de OUG 34/2014. În situația în care Evenimentul este amânat sau anulat datorită circumstanțelor create de pandemia de coronavirus sau a altor evenimente exterioare care nu țin de voința Organizatorului și fac imposibilă desfășurarea evenimentului în condițiile și la capacitatea normală, Organizatorul nu poate fi ținut răspunzător pentru acest fapt, însă biletele achiziționate vor fi valabile pentru ediția reprogramată a Evenimentului.

4.15 Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau furtul Biletului. Organizatorul nu are obligația restituirii sumei de bani sau înlocuirii Biletului în cazul pierderii sau furtului Biletului

 

OBLIGAŢIA DE CHECK-IN

5.1 Pentru a i se permite accesul în Zona Evenimentului, deținătorul unui Bilet de acces valid are obligația de a efectua check-in-ul Biletului achiziționat. Cumpărătorul unui bilet are posibilitatea de a efectua check-in doar on-site (la locație).

5.2 Check-in on-site (la locația de desfășurare a evenimentului)

5.2.1 Fiecare deținător de Bilet valid, care a făcut check-in-ul și s-a prezentat la intrarea în zona Evenimentului, primește o Brățară ), care se montează direct la mana deținătorului de bilet. Brățară nu poate fi primita direct in mana, ci trebuie montata la încheietura mâinii participantului. După efectuarea procesului de schimbare a Biletului cu o Brățară, Brățara va conferi drepturile și obligațiile prevăzute de Bilet.

5.2.3 Brățările sunt netransmisibile.

5.2.4 Vizitatorii au obligația de a purta Brățările, pe durata de valabilitate a acestora, la încheietura mâinii sau, în cazuri excepționale și bine justificate, în alt loc vizibil, cu condiția ca Brățara să nu poată fi scoasă fără a fi deteriorată. Organizatorii Evenimentului pot inspecta Brățările la intrare, la ieșire și pe întreg perimetrul de desfășurare al Evenimentului, pe toată Durata Evenimentului.

5.2.5 Vizitatorul este pe deplin răspunzător pentru orice deteriorare sau pierdere a Brățării.

5.2.6 Brățările deteriorate, care au fost resigilate sau tăiate, al căror sistem de închidere a fost deschis, cele având un diametru mai mare decât încheietura purtătorului sau la care s-a intervenit în orice fel, NU sunt valabile, iar organizatorii își rezerva dreptul de a retine astfel de brățări, de a refuza accesul persoanelor în eveniment și de a reclama situația autorităților competente.

5.2.7 În cazul pierderii, deteriorării de orice fel a Brățării, Participantul este obligat să-și achiziționeze un Bilet nou pentru ziua respectivă dacă dorește să rămână în perimetrul de desfășurare a Evenimentului.

5.2.8 În cazul în care, la accesul în Zona Evenimentului, deținătorul Biletului este suspectat de dobândirea ilegală a Biletului, Organizatorul își rezervă în mod expres dreptul de a solicita deținătorului Biletului să prezinte dovezi (documente și/sau certificate) prin care să verifice dobândirea sau achiziția legală a Biletului, precum și dreptul de a evalua dacă acestea sunt valide și conforme, iar în lipsa unui document sau certificat satisfăcător, își rezervă dreptul de a invalida Biletul fără nicio obligație de rambursare a prețului de cumpărare și de a refuza intrarea persoanei respective în Zona Evenimentului.

 

 1. REGULI GENERALE DE ACCESS LA eveniment

6.1 Intrarea la Eveniment este posibilă doar prin locurile și la orele stabilite, exclusiv pentru Participanții Autorizați.

6.2 Accesul în Zona Evenimentului se face doar pe la intrările special amenajate, cu respectarea procedurilor de înregistrare a Biletelor achiziționate, regulilor de check-in și de acces, prevăzute de prezentele TCG.

6.3 Participanții au obligația ca pe lângă Bilet să aibă asupra lor acte de identitate.

6.4 La solicitarea reprezentanților Organizatorului sau a altor organe competente sau autorități, Participantul are obligația de a prezenta documentele de acces și actele de identitate.

6.5 Organizatorul nu este responsabil pentru bunurile Participanților ori pentru eventualele pagube produse acestora.

6.6 Pentru sănătatea și siguranța Participanților, aceștia cunosc și consimt că Organizatorul le poate solicita dovezi care să confirme că starea de sănătate le permite să participe la Eveniment, că pot să aplice măsuri de verificare a stării de sănătate (prin modalități de testare rapidă, luarea temperaturii, scanarea Certificatului Digital European COVID-19, triaj observațional, etc.) și să se supună oricăror măsuri solicitate de către autoritățile statului impuse organizatorilor de evenimente pentru prevenirea și combaterea oricăror situații care pot pune sănătatea Participanților în pericol. Această secțiune va fi completată cu orice măsuri solicitate de către autoritățile statului impuse organizatorilor de evenimente în funcție de evoluția situației epidemiologice, astfel încât să asigurăm cele mai înalte standarde pentru siguranța participanților.

6.7 Organizatorul își rezervă dreptul, în acord cu dispozițiile legale de la momentul desfășurării Evenimentului, să refuze accesul deținătorului de bilet în cazul în care acesta este confirmat pozitiv

cu COVID-19, lucru care rezultă fie ca urmare a testării, fie prin prezentarea unei adeverințe care atestă rezultatul pozitiv. Prin trimiterea unui e-mail la adresa: office@el-unico.ro, deținătorul biletului va avea posibilitatea să opteze între păstrarea valabilității biletului pentru evenimente viitoare sau alte soluții ce vor fi puse la dispoziție la acel moment de Organizator.

 

 1. COMPARTIMENTUL PE DURATA EVENIMENTULUI

7.1 În Zonele Evenimentului, vizitatorii au obligația să se abțină de la toate acțiunile, declarațiile sau comportamentul de natură a pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea fizică a altor persoane sau care pot încălca drepturile personale ale acestora.

7.2 Utilizarea substanțelor calificate ca droguri este interzisă în Zona Evenimentului și se pedepsește prin lege. Organizatorul își rezervă dreptul de a tăia brățara acelui Participant care încalcă această dispoziție, de a-l elimina din incinta Evenimentului și de a nu îi mai permite accesul, solicitând intervenția organelor abilitate în acest sens.

7.3 În Zona Evenimentului, salariații autorizați ai Organizatorului sau Partenerii Contractuali ai acestuia precum și salariații sau colaboratorii Partenerilor, vor asigura aplicarea normelor de conduită și siguranță. Vizitatorii se angajează în mod expres, în virtutea participării lor la respectivul Eveniment, că vor coopera pe deplin cu aceste persoane în limitele legii și vor respecta instrucțiunile acestora în cadrul Evenimentului în caz de urgență sau dacă alte circumstanțe semnificative (de ex. din motive de sănătate publică) o justifică.

7.4 La  Eveniment se pot utiliza atât Servicii și Produse gratuite, cât și Servicii și Produse pentru care se percepe plată. Vizitatorii se obligă să plătească toate Serviciile și Produsele pentru care se percepe plată, și își asumă răspunderea pentru plata imediată a tuturor prețurilor și taxelor de cumpărare datorate.

7.5 Vizitatorii vor efectua plata Produselor și Serviciilor pentru care se percepe plată utilizând metodele de plată oferite de Organizator sau Partenerii Contractuali.

 

 1. SUPRAVEGHERE VIDEO ȘI PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

8.1 Pentru motive de securitate, Zona Evenimentului este supravegheata cu camere video de către Parteneri Contractuali ai organizatorului. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal preluate prin camerele video de supraveghere are loc oricând vă aflați în incinta evenimentului, iar prin participarea la Eveniment Participantul vă oferiți explicit acordul pentru aceasta prelucrare. De asemenea, întregul Eveniment poate fi înregistrat video/foto de partenerii noștri contractuali, în scopuri de marketing și publicitate.

8.2 Categoriile de date cu caracter personal procesate, mijloacele, scopurile prelucrării, precum și întreaga politică a Organizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt regăsite în Politica de Confidențialitate, disponibilă pe site-ul www.el-unico.ro

8.3 Conform Regulamentului UE 679/2016 (GDPR) beneficiați de dreptul de acces, de rectificare, dreptul de a obține ștergerea datelor sau restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată.

8.4 Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa SC BRANDS INTERNATIONAL SRL

cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa office@el-unico.ro .

8.5 În cazul în care considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate altfel decât în conformitate cu legislația aplicabilă, vă rugam sa ne contactați la adresa de e-mail office@el-unico.ro sau vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal.

 

 

 1. SECURITATE ȘI SĂNĂTATE

9.1 Fiecare Participant are obligația de a manifesta un comportament civilizat față de ceilalți Participanți ai Evenimentului.

9.2 În măsura în care Organizatorul considera ca un Participant pune în pericol siguranța celorlalți Participanți sau creează o situație de disconfort pentru aceștia sau se comportă într-o maniera care afectează buna desfășurare a Evenimentului sau atmosfera din Eveniment, Organizatorul își rezervă dreptul de a tăia brățara acelui Participant și de a solicita asistența Jandarmeriei sau a firmei de pază pentru a escorta acel Participant afara din Eveniment și de a nu îi mai permite accesul acestuia înapoi în Eveniment.

9.3 Agențiile guvernamentale, instituțiile MAI sau alte organisme autorizate pot oferi Organizatorului un sfat negativ cu privire la accesul unui deținător de bilet în Eveniment. În acest caz, Organizatorul este îndreptățit să refuze intrarea în perimetrul evenimentului a Cumpărătorului, iar cel din urma nu va avea nici un drept de compensare.

9.4 În mod deosebit, în scopul unei bune desfășurări a Evenimentului, Participanții au următoarele obligații:

 1. b) să aducă la cunoștința reprezentanților Organizatorului orice fel de incidente suferite de propria persoană;
 2. c) să coopereze cu reprezentanții Organizatorului pentru a permite asigurarea unei bune desfășurări a Evenimentului, fără riscuri pentru securitate și sănătate;
 3. d) să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății și măsurile de aplicare a acestora;
 4. e) Participantul care observă un incendiu are obligația să anunțe prin orice mijloc reprezentanții Organizatorului, pentru limitarea și stingerea incendiului,;
 5. f) în caz de incendiu, orice Participant are obligația să acorde ajutor;

 

 

 1. ÎNREGISTRĂRILE REALIZATE ÎN CADRUL EVENIMENTULUI

10.1 Organizatorul are dreptul de imagine asupra întregului Eveniment și poate utiliza imaginile foto și video, efectuate atât de propriul personal, cât și de participanți, în diverse materiale realizate cu ocazia Evenimentului.

10.2 Vizitatorii iau notă de faptul că Organizatorul, Partenerii Contractuali, asociații săi, alți Vizitatori și alți Terți pot realiza înregistrări audio și de imagini ale Evenimentului.

10.3 Prin urmare, toți Vizitatorii, în virtutea participării lor la Eveniment, acordă Organizatorului, permisiunea expresă pentru înregistrarea și publicarea imaginii, înfățișării și acțiunilor lor. Persoana care face înregistrările conform regulilor sus-menționate va obține drepturi de folosință transferabile și exclusive care sunt nerestricționate ca timp, amplasare geografică și formă de utilizare cu privire la înregistrările Vizitatorilor, orice prezentare a respectivelor imagini trebuind să fie însă în legătură cu Evenimentul.

10.4 Organizatorul și persoanele autorizate de Organizator au dreptul nerestricționat de a obține profit, de a utiliza (în special în scopul promovării Evenimentului), de a copia, de a publica, de a difuza public și distribui astfel de înregistrări ale Vizitatorilor, fără a fi necesar să îi plătească pe Vizitatori pentru aceasta.

10.5 Vizitatorii iau notă în mod expres de faptul că Organizatorul poate înregistra Evenimentul, concertele și programele, poate copia înregistrările și le poate distribui prin mijloace purtătoare de imagine, le poate difuza sau le poate face publice în alt mod și poate face acest lucru în mod repetat, inclusiv prin informarea publicului cu privire la Eveniment, concerte și programe, prin mijloace de transmisie a datelor prin cablu sau prin orice alte mijloace (de ex. prin YouTube).

10.6 Vizitatorii nu au dreptul, în limitele prevederilor legale, să ridice pretenții împotriva Organizatorului în legătură cu înregistrările și publicarea lor conform celor prevăzute mai sus.

10.7 Vizitatorii au dreptul să realizeze înregistrări audio și de imagini în cadrul Evenimentului, dar numai cu ajutorul unui instrument de înregistrare a sunetelor și imaginilor încorporat într-un dispozitiv de telecomunicații utilizat în scop personal (de exemplu un telefon mobil sau o tabletă) sau cu un alt echipament neprofesional.

10.8 Vizitatorii nu pot, fără acordul prealabil al Organizatorului, să vândă, să utilizeze în schimbul unui preț sau să utilizeze gratuit în scopuri comerciale, înregistrările de imagine și voce pe care le-au făcut, să identifice Vizitatorii care figurează în înregistrările respective fără acordul lor, sau să încalce drepturile personale ale celorlalți Vizitatori.

10.9 Organizatorul, în mod expres, nu răspunde pentru încălcarea regulilor sus-menționate de către Vizitatori.

10.10 Organizatorul își rezervă dreptul de a stabili zone/locații cu fotografierea/filmatul interzise. În caz de nerespectare, Organizatorul are dreptul de a confisca aparatul foto / video până la sfârșitul Evenimentului și de a șterge respectivele înregistrări.

 

 1. LIMITAREA RĂSPUNDERII ORGANIZATORULUI ȘI FORȚA MAJORĂ

 

 

11.1 În cadrul Evenimentului, Organizatorul poate efectua modificări ale programului (artistic, organizatoric, etc.) în mod unilateral, în funcție de diverse situații ce pot apărea pe parcurs.

11.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, restructura și dezvolta ulterior Evenimentul, Serviciile și Produsele oferite în cadrul Evenimentului, la alegerea sa, în funcție de necesități. Vizitatorii nu au dreptul să ridice pretenții împotriva Organizatorului cu privire la respectivele modificări, restructurări sau dezvoltări ulterioare.

11.3 Prin urmare, Organizatorul nu va garanta Vizitatorului disponibilitatea, conținutul, calitatea și cantitatea programelor și Serviciilor (cum ar fi evoluția unui anumit artist, faptul că evoluția unui anumit artist se va ridica la înălțimea așteptărilor Vizitatorului, sau oportunitatea de a participa la un anumit program artistic și/sau la o anumită locație). Aceste elemente pot prinde contur în funcție de caracteristicile speciale ale locației, de situațiile extraordinare intervenite și de echipamentele prezente în cadrul lor (cum ar fi numărul de locuri al unei anumite locații).

11.4 Cu toate acestea, Organizatorul va depune toate eforturile pentru a oferi programele și Serviciile comunicate în prealabil și, dacă oferirea acestora devine imposibilă, pentru a înlocui programul anulat sau Serviciul comunicat în prealabil cu un alt program sau Serviciu.

11.5 Organizatorul nu are obligația să anuleze Evenimentul în caz de vreme nefavorabilă, însă, în cazul în care autoritățile solicită suspendarea sau închiderea Evenimentului de către Organizator din motive de caz fortuit sau forță majoră, Evenimentul sau o parte a acestuia vor fi anulate/suspendate, iar Organizatorul nu poate fi ținut răspunzător pentru vizitatorii sau alte terțe părți pentru închiderea/suspendarea acestuia.

11.6 Vizitatorii iau notă în mod expres de faptul că pot achiziționa și Produse și Servicii în legătură cu Evenimentul care sunt oferite de alți Parteneri Contractuali, și nu de către Organizator. În astfel de cazuri, contractul este încheiat direct între Vizitator și Partenerul Contractual, iar drepturile și obligațiile decurgând din relația juridică se aplică exclusiv Vizitatorului și Partenerului Contractual.

11.7 Vizitatorii confirmă în mod expres că nu pot ridica nicio pretenție împotriva Organizatorului în legătură cu Produsele și Serviciile respective sau în legătură cu contractul pentru respectivele Produse și Servicii. Organizatorul declară, de asemenea, că nu răspunde în niciun fel în legătură cu Produsele și Serviciile furnizate de Partenerii Contractuali. Vizitatorii pot utiliza Serviciile și Produsele furnizate de Partenerii Contractuali exclusiv pe riscul propriu. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere pentru prejudiciile ce decurg din sau sunt suferite în legătură cu cumpărarea sau utilizarea unor Servicii și Produse furnizate de Partenerii Contractuali.

11.8 Vizitatorii pot intra la Eveniment exclusiv pe riscul propriu. Organizatorul va răspunde exclusiv pentru încălcările contractuale intenționate care îi sunt imputabile în mod direct și încălcările contractuale care pun în pericol sănătatea umană, integritatea sau sănătatea fizică, dacă prejudiciile respective sunt cauzate exclusiv de Organizator și nu ar fi putut fi evitate de Participant prin depunerea unor diligențe în acest sens, și exclude orice răspundere dincolo de drepturile legale explicite ale Participanților în legătură cu orice prejudiciu, inclusiv cele care afectează viața umană, integritatea sau sănătatea fizică sau daunele materiale.

11.9 Având în vedere că nu există o relație contractuală între Organizatorul și Participantul Neautorizat, Organizatorul exclude în mod explicit orice răspundere față de Participantul Neautorizat și pentru toate pretențiile pe care le poate ridica un consumator.

11.10 Vizitatorii și Participanții Neautorizați sunt pe deplin răspunzători, atât în baza dreptului civil, cât și a dreptului penal, pentru orice prejudiciu pe care l-au cauzat Organizatorului, Partenerilor Contractuali ai acestuia și altor Vizitatori și Terți în cadrul Evenimentului sau în legătură cu Eveniment.

11.11 Organizatorul nu răspunde de activitățile sau omisiunile ilicite ale oricărui Vizitator, Participant Neautorizat, animal de companie sau Terț. În cazul În care un vizitator, Participant Neautorizat, terț produce un prejudiciu, de orice natură, unui alt Vizitator, participant Neautorizat sau Terț, acesta din urmă trebuie să se îndrepte cu orice fel de acțiune împotriva persoanei culpabile, pentru repararea prejudiciului, iar nu împotriva Organizatorului.

11.12 Organizatorul nu răspunde pentru niciun prejudiciu care poate să apară în afara Zonei Evenimentului sau pe drumul spre sau de la Zona Evenimentului, deoarece Organizatorul poate fi ținut răspunzător exclusiv pentru prejudiciile apărute în Zona Evenimentului, în cazul în care sunt întrunite condițiile prevăzute în prezentele TCG pentru angajarea răspunderii Organizatorului.

11.13 Dacă orice Produse sau Servicii sunt disponibile pentru Vizitator după ora de închidere a Evenimentului, atunci, începând de la momentul respectiv, Vizitatorul poate achiziționa sau utiliza aceste produse exclusiv pe propria răspundere.

11.14 Organizatorul are dreptul de a înceta cu efect imediat relația juridică cu Participantul (având Bilet sau Brățară) care a încălcat orice prevedere a prezentelor TCG în legătură cu Evenimentul. Într-un astfel de caz, Organizatorul poate invalida Biletul Participantului sau îi poate scoate Brățara, iar Participantul va fi obligat să părăsească Evenimentul. De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul a refuza achiziționarea unui nou bilet de către vizitatorul respectiv, pe toata durata desfășurării Evenimentului sau în cazul în care obține un bilet la Eveniment, să refuze accesul său în incinta Evenimentului, fără a-i acorda vreun drept de compensare.

11.15 Pe lângă încetarea imediată a relației juridice cu Participantul, Organizatorul are dreptul să refuze ulterior accesul acestuia în Eveniment.

11.16 Participantul consimte să i se acorde tratamentul medical ce poate fi considerat potrivit în caz de vătămare, accident sau boală pe durata Evenimentului și exonerează complet de răspundere pe Organizator și toate persoanele care participă la acordarea tratamentului medical respectiv pentru orice astfel de acțiuni.

11.17 În Zona Evenimentului se vor asigura în regim de continuitate servicii de prim ajutor și asistență medicală. Organizatorul nu este responsabil pentru modul în care se acordă aceste servicii.

11.18 Participanții care suferă de boli psihice, fizice și care pot fi afectați în vreun fel de zgomote puternice, efecte vizuale speciale, zone aglomerate, efecte speciale sonore sau orice alte asemenea, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi.

11.19 Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate, de nicio natură, pentru orice fel de prejudiciu (direct sau indirect) ce rezultă din utilizarea sau din incapacitatea de utilizare a informației prezentate pe Site în legătură cu Evenimentul.

11.18 Organizatorul, fără nicio notificare prealabilă, poate șterge, modifica sau adăuga orice informație pe Site, suspenda orice activitate pe Site, iar în cazul în care se fac referiri la alte site-uri Organizatorul nu garantează și/sau confirmă sub nicio formă tipul de informație care poate fi găsit pe aceste site-uri.

11.19 Organizatorul nu este responsabil nici pentru comentariile afișate de către utilizatori pe Site. Orice informație, date, text, fotografii, grafică etc. conținute pe Site sunt responsabilitatea acelei persoane/entități de la care provine. În aceste condiții Organizatorul nu poate garanta conținutul Site-ului incluzând, dar nelimitându-se la, informații trunchiate, incomplete sau greșite sau pentru orice consecințe ale utilizării acestora.

11.20 Organizatorul nu oferă garanții, de nicio natură cu privire la faptul că Site-ul va funcționa neîntrerupt, sigur şi fără erori de orice fel. Site-ul poate fi întrerupt de către proprietar sau administratori în orice moment fără nicio notificare prealabilă și fără niciun fel de pretenție de orice fel din partea utilizatorilor acestuia.

11.21 În cazul anulării Evenimentului din motive ce țin de culpa exclusivă a Organizatorului, Partenerii Contractuali de pe site-ul cărora Cumpărătorii au achiziționat Biletele vor rambursa prețul biletelor plătit de Cumpărător în termen de 90 de zile de la data la care s-a anunțat anularea.

11.22 Contravaloarea biletelor achiziționate nu va fi restituită în situația anulării Evenimentului de către Organizator din cauze care intră sub incidența forței majore sau a cazului fortuit. Prin forță majoră sau caz fortuit se înțelege orice eveniment extern și imprevizibil cum ar fi, dar fără a ne limita la: furtuni, amenințări sau risc de atac terorist, acte ale autorităților publice, fie legitime sau nu, epidemii, pandemii, accident, explozii, incendii, inundații, ploi torențiale, cutremur, conflicte sociale, scurtcircuit major, risc ridicat de afectare a sănătății sau orice alte cazuri care nu pot fi prevăzute sau înlăturate prin diligențe și prudență de către Organizator.

11.23 Mutarea locului de desfășurare a evenimentului în aceeași arie geografică nu reprezintă motiv pentru returnarea contravalorii biletelor.

11.23 Datele de desfășurare ale Evenimentului pot fi modificate unilateral de Organizator în caz de forță majoră sau caz fortuit fără nicio obligație de rambursare a prețului biletelor către Cumpărător.

11.24 Dacă evenimentul este reprogramat din cauze ce țin exclusiv de voința Organizatorului, contravaloarea biletului poate fi returnată, dar cererea de returnare a contravalorii trebuie trimisă către punctul de vânzare de la care a fost achiziționat biletul în termen de maxim 30 de zile de la data anulării evenimentului pentru care a fost achiziționat sau cel târziu la data la care Cumpărătorul ar fi trebuit sa participe la Evenimentul pentru care și-a achiziționat inițial Biletul.

11.25 În situația în care intervine decesul posesorului de bilet, Organizatorul evenimentului va restitui contravaloarea biletului achitat cu condiția prezentării din partea solicitantului a documentelor justificative care să facă dovada evenimentului (spre exemplu, certificat de deces).

 

 1. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

12.1 Tot ceea ce este postat pe Site precum și pe diverse tipuri de suporturi în Zona Evenimentului, cum ar fi, însă fără a se limita la, imagini, texte, elemente de grafică, simboluri, logo-uri, baze de date etc. este proprietatea Organizatorului şi/sau a Partenerilor Contractuali ai acestuia. Toate acestea cad sub incidența legislației în materie de proprietate intelectuală.

12.2 Vizitatorii și Terții nu pot utiliza, copia, distribui, publica sau incorpora în alte documente sau materiale astfel de marcaje/informații sub nicio formă în scopul obținerii de venituri fără permisiunea prealabilă scrisă și expresă a Organizatorului și/sau a Partenerilor Contractuali ai acestuia.

12.3 Imaginile, logo-urile, textele Partenerilor Contractuali ai Organizatorului aparțin acestora.

 

 1. FURNIZAREA DE INFORMAȚII/ TENTATIVE DE FRAUDĂ

13.1 Pentru a utiliza Site-ul, utilizatorii Site-ului sunt de acord să furnizeze informații reale despre ei, astfel cum sunt acestea specificate în secțiunea de înregistrare ca utilizator și sunt de acord să furnizați aceste informații corect şi complet.

13.2 Orice încercare de a furniza informații false, de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul Site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care este postat Site-ul, va fi considerată tentativă de fraudare a sistemelor  şi va duce la blocarea imediată a accesului utilizatorilor Site-ului. De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a anunța autoritățile competente despre această tentativă.

 

 1. DISPUTE

14.1 Orice conflict apărut între Organizator și clienții săi ca urmare a participării la Eveniment sau a utilizării Site-ului se va soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de competența instanțelor române din București.

 1. Legea aplicabilă este legea română

 

 1. FORȚĂ MAJORĂ

15.1 În cazul de forță majoră sau caz fortuit, Organizatorul poate lua decizia unor modificări sau chiar anularea Evenimentului în situații excepționale fără însă a putea fi ținut răspunzător în vreun fel fața de Participanții pentru aceste decizii.

 

 1. PREVEDERI DIVERSE

16.1 Numele capitolelor și subtitlurile sunt doar pentru referință și nu trebuie luate în considerare în interpretarea sau construcția prezentelor TCG.

16.2 În cazul declarării vreuneia din clauzele prezentului TCG nulă sau inaplicabilă, restul clauzelor vor continua sa își producă efectele, iar clauza declarată nulă sau inaplicabilă va fi înlocuită de o nouă clauză să reflecte cât mai apropiat cu putință voința Organizatorului.